Βασικά Στοιχεία για μη Φυσικά Πρόσωπα Επιτηδευματίες

Βασικά Στοιχεία για μη Φυσικά Πρόσωπα Επιτηδευματίες

Από τις 09/03/2012 το Web Service «Βασικά Στοιχεία Φορολογούμενου» (για Μη Φυσικό Πρόσωπο) αναβαθμίζεται και μετονομάζεται σε Web Service «Βασικά Στοιχεία για Μη Φυσικά Πρόσωπα και Φυσικά Πρόσωπα Επιτηδευματίες».

Στην νέα έκδοση του Web Service δίνεται ως είσοδος ο ΑΦΜ του Μη Φυσικού Προσώπου ή του Φυσικού προσώπου Επιτηδευματία και επιστρέφονται ως αποτέλεσμα τα ακόλουθα στοιχεία:

 • ΑΦΜ
 • Κωδικός ΔΟΥ
 • Περιγραφή ΔΟΥ
 • Ένδειξη Φυσικό ή Μη Φυσικό Πρόσωπο
 • Ένδειξη Απενεργοποιημένου ΑΦΜ
 • Ενεργός ΑΦΜ που αντικαθιστά τον Απενεργοποιημένο (για Φυσικό Πρόσωπο)
 • Ένδειξη Επιτηδευματία (Επιτηδευματίας / Πρώην Επιτηδευματίας)
 • Επωνυμία ή Επώνυμο, Όνομα και Πατρώνυμο
 • Τίτλος Επιχείρησης
 • Περιγραφή Μορφής Μη Φυσικού Προσώπου
 • Οδός Επιχείρησης
 • Αριθμός Επιχείρησης
 • Ταχυδρομικός Κωδικός Επιχείρησης
 • Περιοχή Επιχείρησης
 • Ημερομηνία Έναρξης
 • Ημερομηνία Διακοπής
 • Τηλέφωνο Επιχείρησης
 • Fax Επιχείρησης
 • Κύρια Δραστηριότητα
 • Περιγραφή Κύριας Δραστηριότητας
 • Αριθμός Υποκαταστημάτων
 • Ταχυδρομικός Κωδικός Κατοικίας (για Φυσικό Πρόσωπο Επιτηδευματία)
 • Περιοχή Κατοικίας
 • Μοναδικός αριθμός συστήματος που συσχετίστηκε με την τρέχουσα κλήση

Η έκδοση 1 του Web Service υποστήριζε μόνο τη βασική μέθοδο η οποία δεχόταν έναν ΑΦΜ Μη Φυσικού Προσώπου και επέστρεφε βασικές πληροφορίες γι’ αυτό. Στην περίπτωση που ο ΑΦΜ αντιστοιχούσε σε Επιτηδευματία Φυσικό Πρόσωπο, η παραπάνω βασική μέθοδος επέστρεφε μήνυμα λάθους.

Η έκδοση 2 του Web Service συνεχίζει να υποστηρίζει την παραπάνω μέθοδο για λόγους συμβατότητας των εφαρμογών που έχουν ήδη δημιουργηθεί και χρησιμοποιούνται. Πλέον όμως, δέχεται και ΑΦΜ που αντιστοιχούν σε Επιτηδευματίες Φυσικά Πρόσωπα.

Επιπλέον η νέα μέθοδος δέχεται έναν ΑΦΜ επιτηδευματία και επιστρέφει τα βασικά στοιχεία που επέστρεφε η προηγούμενη με τις επιπλέον πληροφορίες:

 • Ένδειξη εάν πρόκειται για Φυσικό ή Μη Φυσικό Πρόσωπο
 • Περιγραφή ένδειξης αν πρόκειται για ενεργό ή απενεργοποιημένο ΑΦΜ
 • Περιγραφή Μορφής Μη Φυσικού Προσώπου
 • Αριθμός Υποκαταστημάτων
 • Ταχυδρομικό Κωδικό και Περιοχή Κατοικίας για τα Φυσικά Πρόσωπα πρώην Επιτηδευματίες

Σε κάθε περίπτωση, είτε πρόκειται για Μη Φυσικό Πρόσωπο, είτε για Φυσικό Πρόσωπο Επιτηδευματία, συνίσταται η νέα μέθοδος γιατί είναι πληρέστερη.