Αρχική

Πληροφορία των Συστημάτων

 

΄Εντυπα τελών κυκλοφορίας:

ΜΕ ΚΩΔΙΚΟΥΣ TAXISnet

 

ΧΩΡΙΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ
Επίδομα Κατανάλωσης Πετρελαίου Θέρμανσης

 

VIDEO ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ TAXISnet

 

VIDEO ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ TAXISnet

 

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Δημόσια Δεδομένα, Διαβουλεύσεις και Διαγωνισμοί

Πληροφορίες Μητρώου για Φυσικά και Μη Φυσικά Πρόσωπα (G2G Web Service)
Ηλεκτρονική υποβολή Τελωνειακών παραστατικών (ICISnet)
Δημόσια Δεδομένα
( Στατιστικά – Πληροφορίες Δ.Ο.Υ. – Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας)
Δημόσιες Διαβουλεύσεις
Διαγωνισμοί
Προσκλήσεις ενδιαφέροντος

Leave a Reply

Your email address will not be published.