Τα πάντα για την υγραεριοκίνηση

Τα πάντα για την υγραεριοκίνηση

Νομοθεσία για υγραεριοκίνηση

Ο νόμος για την υγραεριοκίνηση στην Ελλάδα προβλέπει τα πιο σημαντικά θέματα που μπορεί να απασχολήσουν τόσο τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων, όσο και το ευρύτερο κοινό, σε σχέση με το υγραέριο κίνησης LPG.

Η υγραεριοκίνηση στην Ελλάδα επιτρέπεται από το 1999, με το νόμο 2773/99 που επιτρέπει την κίνηση όλων των οχημάτων (ΙΧ, ΔΧ, δημοσίων μέσων μεταφοράς και ταξί) με υγραέριο LPG.

Οι όροι κάτω από τους οποίους επιτρέπεται η υγραεριοκίνηση, αλλά και οι τεχνικές προδιαγραφές των οχημάτων ορίζονται από υπουργική απόφαση που υπογράφηκε την 29η Μαρτίου 2000.

Τόσο ο νόμος 2773/99 αλλά και η υπουργική απόφαση 1886/698 του 2000, δίνουν μεγάλη βαρύτητα στην ασφάλεια του αυτοκινήτου αλλά και όλων των εμπλεκόμενων μερών.

 

Νομοθεσία για την ασφάλεια στην υγραεριοκίνηση

Οι συσκευές και οι δεξαμενές υγραερίου που εγκαθίστανται πρέπει να έχουν περάσει όλα τα προβλεπόμενα τεστ για ασφάλειες της Ευρωπαϊκής ένωσης, ακόμα και για την περίπτωση ατυχήματος και τρακαρίσματος.

Οι δεξαμενές υγραερίου αντικαθίστανται βάσει νόμου υποχρεωτικά μετά την πάροδο μιας δεκαετίας από την ημερομηνία κατασκευής τους, και απαγορεύεται η χρησιμοποίηση των ίδιων εκ νέου. Επιπλέον, τα οχήματα που έχουν κάνει μετατροπές για υγραεριοκίνηση πρέπει να αντικαθιστούν τα εξαρτήματα τους μετά την παρέλευση μιας πενταετίας.

Τα κυκλώματα μεταφοράς του υγραερίου καυσίμου LPG από τις δεξαμενές προς τη συσκευή καύσης είναι στεγανά και δεν διέρχονται από την καμπίνα των επιβατών, για λόγους ασφαλείας.

Θεωρείται βέβαια αυτονόητο ότι οι οδηγοί που επιθυμούν τη μετατροπή των οχημάτων τους σε οχήματα για υγραεριοκίνηση θα πρέπει να απευθύνονται σε εξουσιοδοτημένα συνεργεία τα οποία συμμορφώνονται προς τις διατάξεις της εγχώριας και Ευρωπαικής νομοθεσίας και να ζητούν όλα τα πιστοποιητικά ασφαλείας που συνοδεύουν τα εξαρτήματα έτσι ώστε να είναι βέβαιοι για την ασφάλειά τους.

Μετά την μετατροπή, θα πρέπει να βγάλετε νέα άδεια κυκλοφορίας όπου θα αναγράφεται η χρήση υγραερίου και επίσης να το γνωστοποιήσετε στην ασφαλιστική σας εταιρεία.

Το κόστος για ασφάλεια αυτοκινήτου δεν θα αλλάξει όμως πρέπει η ασφαλιστική να γνωρίζει τη νέα άδεια κυκλοφορίας – ότι δηλαδή το αυτοκίνητο είναι με μετατροπή σε υγραέριο.

 

Νομοθεσία για την μετατροπή σε υγραεριοκίνηση

Σύμφωνα με το άρθρο 45 του νόμου για υγραεριοκίνηση προβλέπεται ότι τα εξαρτήματα και οι συσκευές για τη μετατροπή σε υγραεριοκίνηση εγκαθίστανται από εγκεκριμένα συνεργεία για υγραεριοκίνηση και μηχανικούς αυτοκινήτων με ειδική εκπαίδευση και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του Ν.1575/1985 με ειδικότητα τεχνίτη συστημάτων υγραερίου.

Το συνεργείο που κάνει την μετατροπή ενός αυτοκινήτου για υγραεριοκίνηση παραδίδει στον κάτοχο του οχήματος μια δήλωση του Ν 1599/1985 (τη λεγόμενη δήλωση του νόμου 105) μετά την εγκατάσταση του συστήματος LPG.

Η δήλωση αυτή απευθύνεται προς το ΚΤΕΟ, και σ” αυτήν δηλώνεται, ότι όλες οι μετατροπές έγιναν με βάση τις προυποθέσεις που θέτει ο Νόμος, καθώς και οι επιμέρους αναφορές του Υπουργείου Μεταφορών. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται στο ΚΤΕΟ μαζί με τα πιστοποιητικά των δεξαμενών και εξαρτημάτων.

Έπειτα, το αυτοκίνητο με υγραεριοκίνηση περνά από τεχνικό έλεγχο στο ΚΤΕΟ, για να επιβεβαιωθεί ότι όλες οι μετατροπές έχουν γίνει βάσει των προβλεπόμενων κανονισμών.

Στη συνέχεια, ο ιδιοκτήτης του οχήματος, θα πρέπει να πάει στην αρμόδια Νομαρχία και ειδικότερα στη Διεύθυνση Μεταφορών της Νομαρχίας που εκδίδει τις άδειες κυκλοφορίας, έτσι ώστε να συμπληρωθεί στην άδεια κυκλοφορίας ο τύπος του καυσίμου «αμόλυβδη βενζίνη – υγραέριο».

Ο τεχνικός έλεγχος των αυτοκινήτων γίνεται σε δημόσια και ιδιωτικά ΚΤΕΟ που έχουν φυσικά τη σχετική άδεια από το Υπουργείο Μεταφορών.

 

Πόσο ασφαλής είναι η υγραεριοκίνηση;

Η υγραεριοκίνηση θεωρείται εξαιρετικά ασφαλής για τα αυτοκίνητα.

Τόσο από πειράματα, όσο και από έρευνες και στατιστικές που έχουν καταγράψει μεγάλους αριθμούς ατυχημάτων, δεν έχουν αναφερθεί προβλήματα από ανάφλεξη, διαρροή ή έκρηξη της δεξαμενής του υγραερίου σε αυτοκίνητα με υγραεριοκίνηση.

 

Γιατί είναι ασφαλής η υγραεριοκίνηση;

Τα συστήματα ασφάλειας για υγραεριοκίνηση θεωρούνται περισσότερο από επαρκή.

 

Οι στατιστικές δείχνουν ότι:

40% των δεξαμενών βενζίνης μπορεί να ανατιναχθούν σε σφοδρή σύγκρουση     μόνο 8% των δεξαμενών υγραερίου παρουσιάζουν τον ίδιο κίνδυνο

Μέτρα για μεγαλύτερη ασφάλεια σε αυτοκίνητα με υγραεριοκίνηση

Σε περίπτωση ατυχήματος, η δεξαμενή υγραερίου απομονώνεται από το σύστημα, έτσι ώστε να αποφευχθεί η πιθανότητα διαρροής και ανάφλεξης.

Σε περίπτωση που πιάσει φωτιά στο αυτοκίνητο μετά την πρόσκρουση, η βαλβίδα εκτόνωσης που υπάρχει στο όχημα απελευθερώνει υγραέριο στην ατμόσφαιρα σε μικρές ποσότητες. έτσι ώστε να μειωθεί η πίεση μέσα στη δεξαμενή.

Με τον τρόπο αυτό το υγραέριο φλέγεται στην ατμόσφαιρα, αλλά η φωτιά δεν φτάνει στη δεξαμενή, οπότε δεν υπάρχει έκρηξη της φιάλης του υγραερίου μέσα στο αυτοκίνητο, που θα είχε τραγικά αποτελέσματα για οδηγό, συνεπιβάτες και το ίδιο το αυτοκίνητο.

Οι δεξαμενές διαθέτουν ειδικά προστατευτικά γύρω από την επιφάνεια τους, έτσι ώστε να μην παραμορφωθούν και συμπιεστεί το υγραέριο, ακόμα και όταν η πρόσκρουση είναι σφοδρή.

Επιπλέον, έχουν ληφθεί κατάλληλα μέτρα ακόμα και για το σωλήνα ανεφοδιασμού, ώστε να διαθέτει ένα σύστημα απόσπασης. Αν αυτό το σύστημα καταστραφεί ή σπάσει,  η τροφοδοσία του LPGδιακόπτεται αμέσως, οπότε δεν υπάρχει διαρροή υγραερίου. Αν υπάρξει διαρροή, η βαλβίδα ροής του υγραερίου θα διακόψει αυτόματα την τροφοδοσία.

Κατά τη διάρκεια ανεφοδιασμού του αυτοκινήτου με υγραέριο σε ένα πρατήριο υγραεριοκίνησης, ο χειριστής της μάνικας πρέπει να πιέζει τη λαβή ανεφοδιασμού διαρκώς, κάτι που σημαίνει ότι δεν θα μείνει χωρίς επιτήρηση το σύστημα και το όχημα.

Αλλά ακόμα και αν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα όσο διαρκεί ο ανεφοδιασμός, οι βαλβίδες είναι ρυθμισμένες έτσι ώστε να μπορούν να κλείσουν αυτόματα. Επιπλέον, σε περίπτωση μικρής διαρροής μια βρεγμένη πετσέτα μπορεί να σταματήσει τη διαφυγή του υγραερίου.

Όπως τονίσαμε και προηγουμένως, η μεγάλη διαρροή διακόπτεται άμεσα από τη βαλβίδα πλεονάζουσας ροής.

 

Ασφαλής μετατροπή αυτοκινήτου για υγραεριοκίνηση

Η μετατροπή του οχήματος για υγραεριοκίνηση θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με το νόμο, έτσι ώστε όχι μόνο να είναι νόμιμη, αλλά και ασφαλής. Σύμφωνα λοιπόν με το νόμο:

Η δεξαμενή υγραερίου τοποθετείται κάτω από το σασί του αυτοκινήτου και είναι καλυμμένη με λαμαρίνα η οποία έχει τουλάχιστον 3 χιλ πάχος. Το κάτω μέρος της πρέπει να απέχει περίπου 40 εκ από το έδαφος.

Ο χώρος στον οποίο τοποθετείται η δεξαμενή δεν πρέπει να έχει άλλα εύφλεκτα εξαρτήματα και υλικά. Η δεξαμενή δεν μπορεί να τοποθετηθεί στο χώρο του πορτμπαγκάζ, αν αυτός επικοινωνεί άμεσα με την καμπίνα των επιβατών.

Η δεξαμενή πρέπει να διαθέτει ευδιάκριτο δείκτης στάθμης, έτσι ώστε να μπορεί να ελεγχθεί ανά πάσα στιγμή.

Όταν τοποθετείται η δεξαμενή υγραερίου LPG, ο υπεύθυνος της εγκατάστασης πρέπει να ελέγξει την ασφάλεια όλων των υλικών και εξαρτημάτων για την ασφάλεια τους. Πρέπει να ελέγξει σχολαστικά ότι οι σωλήνες και οι συνδέσεις είναι ασφαλείς, στεγανοποιημένοι και σε άριστη κατάσταση.

Η βαλβίδα που διακόπτει την παροχή υγραερίου θα πρέπει να τοποθετηθεί σε προσιτό σημείο, ενώ η καλή λειτουργία της θα πρέπει να επιβεβαιωθεί σε κάθε περίπτωση.

Οι σωλήνες που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι αυστηρά οι κατάλληλοι για τα εξαρτήματα με τα οποία θα συνδεθούν.

Επιπλέον θα πρέπει να αποφευχθεί η τοποθέτηση τους σε σημεία που είναι κοντά σε πολύ θερμά σημεία του κινητήρα. Επίσης, δεν επιτρέπεται να διέρχονται μέσα από την καμπίνα των επιβατών σε καμία περίπτωση.

Οι σωληνώσεις πρέπει να είναι καλά στερεωμένες, αλλά και να έχουν αρκετό μήκος, έτσι ώστε να μπορούν να απορροφούν κραδασμούς και να μην καταπονούνται οι συνδέσεις τους.

Τα πολλά και ποικίλα πλεονεκτήματα της υγραεριοκίνησης καθιστούν το υγραέριο ένα από τα πιο δημοφιλή εναλλακτικά είδη καυσίμου. Όσοι μάλιστα έχουν ξεκινήσει ήδη να χρησιμοποιούν υγραέριο στα αυτοκίνητά τους δεν επιστρέφουν στην αποκλειστική χρήση βενζίνης.

 

Πλεονεκτήματα από την υγραεριοκίνηση

Ας δούμε τα πλεονεκτήματα του LPG πιο αναλυτικά για να κατανοήσουμε την τάση προς την υγραεριοκίνηση:

 

Μειωμένες φθορές στον κινητήρα

Το υγραέριο είναι πιο καθαρό καύσιμο από τη βενζίνη, επομένως δεν δημιουργούνται υπολείμματα στον κινητήρα, που συνήθως τον φθείρουν, μειώνοντας το προσδόκιμο καλής λειτουργίας του. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι με τη χρήση υγραερίου αποφεύγονται φθορές στον κινητήρα και τον καταλύτη.

Ο κινητήρας του αυτοκινήτου που χρησιμοποιεί υγραεριοκίνηση χρειάζεται λιγότερο σέρβις γιατί αποφεύγονται οι επικαθίσεις σωματιδίων άνθρακα στους κυλίνδρους, τα λιπαντικά δε ρυπαίνονται, και τα μπουζί παραμένουν πιο καθαρά. Επιπλέον καθώς το υγραέριο δε διαλύεται στα λιπαντικά, οι αλλαγές λαδιών και φίλτρων είναι αραιότερες.

 

Οικονομία στα καύσιμα

Η τιμή του υγραερίου είναι επίσης ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα, καθώς μειώνει το κόστος των μετακινήσεων περίπου στο μισό.

Η τιμή της βενζίνης κυμαίνεται περίπου στο 2,20 ευρώ το λίτρο, ενώ η τιμή του υγραερίου στα 1,30 ευρώ

Έτσι λοιπόν με 10 ευρώ καυσίμων, το όχημα θα διανύσει περίπου 100 χιλιόμετρα αν κινείται με υγραέριο, 90 χλμ αν κινείται με ντίζελ και 50 χλμ αν κινείται με βενζίνη.

Το ενδιαφέρον είναι ότι στην ΕΕ η τιμή του υγραερίου πρέπει να είναι πάντα το ½ της τιμής της βενζίνης, σύμφωνα με κοινοτική οδηγία που ισχύει μέχρι το 2028. Επομένως, ακόμα και αν ανησυχεί κάποιος για πιθανή αύξηση της τιμής του υγραερίου, σε κάθε περίπτωση θα είναι μισή σε σχέση με τη βενζίνη, που ακριβαίνει διαρκώς τα τελευταία χρόνια.

Έχει υπολογιστεί ότι για ένα μέσο αυτοκίνητο που κάνει περίπου 10.000 χιλιόμετρα το χρόνο, η απόσβεση του κόστους εγκατάστασης γίνεται περίπου σε 10-12 μήνες. Καταλαβαίνετε λοιπόν, πόσο μεγάλη οικονομία στα καύσιμα μπορεί να προσφέρει η υγραεριοκίνηση.

Επιπλέον πρέπει να προσθέσουμε ότι το υγραέριο δεν μπορεί να νοθευτεί, επομένως αποφεύγονται τόσο οι οικονομικές απώλειες, όσο και οι φθορές που σχετίζονται με τα νοθευμένα καύσιμα.

Μπορεί το ηλεκτρικό αυτοκίνητο να είναι ποιο οικονομικό στην καθημερινότητα όμως το κόστος απόκτησης είναι πολύ υψηλότερο σε σχέση με ένα αυτοκίνητο που καίει υγραέριο.

 

Υγραέριο + Βενζίνη = αυξημένη αυτονομία

Η μετατροπή στο αυτοκίνητο έτσι ώστε να δέχεται και υγραέριο, είναι μια εξαιρετικά πρακτική λύση, ειδικά για όσους κάνουν μακρινά ταξίδια και θέλουν να έχουν διπλάσια αυτονομία, αφού ανά πάσα στιγμή μπορούν να χρησιμοποιήσουν είτε τη βενζίνη είτε το υγραέριο.

Η εγκατάσταση συσκευής υγραερίου δεν καταργεί την δυνατότητα χρήσης της βενζίνης, επομένως ο οδηγός επιλέγει το καύσιμο που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει κάθε φορά, προσφέροντας διπλάσια αυτονομία στο όχημα του.

 

Υγραεριοκίνηση = ασφάλεια

Το υγραέριο θεωρείται πολύ ασφαλές καύσιμο. Κατά πρώτον, η δεξαμενή υγραερίου δεν επικοινωνεί με την καμπίνα επιβατών, επομένως ακόμα και στην απίθανη περίπτωση διαρροής δεν επηρεάζονται οι επιβάτες.

Τόσο η δεξαμενή όσο και οι συσκευές που εγκαθίστανται στο όχημα πληρούν αυστηρές προδιαγραφές ασφαλείας, έχουν πιστοποίηση της Ευρωπαϊκής Ενωσης και δοκιμάζονται σε υψηλές πιέσεις, προκειμένου να προσφέρουν μέγιστη ασφάλεια.

Ακόμα και σε περίπτωση διαρροής, το υγραέριο διαχέεται στην ατμόσφαιρα και δεν παραμένει στους γύρω χώρους, όπως γίνεται με την περίπτωση των καύσιμα. Τέλος, οι πιθανότητες έκρηξης είναι πολύ μικρές, γιατί δεν υπάρχει οξυγόνο, ενώ η πίεση στο εσωτερικό τη δεξαμενής διατηρείται πάντα στα ίδια επίπεδα.

 

Το υγραέριο είναι πράσινο καύσιμο

Το υγραέριο ονομάζεται και πράσινο καύσιμο, γιατί είναι ιδιαίτερα φιλικό προς την  ατμόσφαιρα.

Το υγραέριο χαρακτηρίζεται από τις χαμηλές εκπομπές ρύπων συγκριτικά με τη βενζίνη και το πετρέλαιο.

Υπάρχουν μάλιστα μετρήσεις που καταδεικνύουν ότι οι εκπομπές ρύπων κινητήρα που οφείλονται στο υγραέριο LPG είναι μικρότερες κατά:

80% στους υδρογονάνθρακες σε σχέση με το ντίζελ, και 40% σε σχέση με τη βενζίνη

90% σε CO σε σχέση με το ντίζελ, και 60% σε σχέση με τη βενζίνη

60% σε οξείδιο του αζώτου σε σχέση με το ντίζελ και τη βενζίνη

5% CO2 σε σχέση με το ντίζελ και 10% σε σχέση με τη βενζίνη

Επομένως το υγραέριο συμβάλλει στην μείωση του φαινομένου του θερμοκηπίου ελαττώνοντας τη ρύπανση της ατμόσφαιρας σημαντικά.

Φυσικά, δεν είναι όπως τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που έχουν μηδενικές εκπομπές όμως και πάλι είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση έναντι των βενζινοκίνητων ή πετρελαιοκίνητων οχημάτων.

Leave a Reply

Your email address will not be published.